پنجشنبه, ۱۳ام شهریورماه ۱۳۹۹

دروازه شعر، ترانه، غزل و ضرب المثل

کلمه در و درب در میان ترانه ها، اشعار، غزل ها و ضرب المثل های ایرانی و فارسی شاید دقیقا به یاد نداشته باشیم انسان از […]